Investeringar

Våra investeringar beskriver bäst hur vi arbetar. Läs mer nedan om hur vi har byggt upp AB Reservdelar, Huzells, Fruktbudet och System Edström.

Fruktbudet införlivas i Mathem

Fruktbudet grundades 1986 av Ewa-Lena Blomster. Fruktbudet levererar fruktkorgar och relaterade produkter till företag över stora delar av Sverige och Köpenhamn. Springlake gick in som hälftenägare tillsammans med Ewa-Lena och hennes bror Johan Blomster i slutet av 2006.

Efter att Springlake kom in i bolaget växte Fruktbudet (organiskt och genom förvärv) från ca 40MSEK till över 160MSEK i omsättning, och blev Sveriges tveklöst ledande leverantör av fruktkorgar till företag och organisationer. Under 2018 levererades mer än 150 ton frukt i veckan till fler än 4 000 abonnemangskunder.

I mars 2018 såldes Fruktbudet till Mathem i Sverige AB. Fruktbudet skulle förstärka Mathems satsning mot företagsmarknaden. Dessutom fanns betydande samordningsfördelar inom bl.a. inköp och logistik. På Springlake tycker vi detta var en mycket bra affär för alla parter eftersom det fanns en tydlig affärslogik med stora möjligheter för både för Mathems- och för Fruktbudets kunder och anställda. Mathem var helt enkelt bättre positionerade som ägare för att vidareutveckla Fruktbudet. Som en del av affären blev Springlake delägare i Mathem.

För mer information se: www.fruktbudet.se och www.mathem.se

 

 

AB Reservdelar

AB Reservdelar (ABR) grundades 1943 och säljer bilreservdelar av originalkvalitet. ABR har inga egna butiker utan fungerar som ”riksgrossist” åt andra reservdelsåterförsäljare, butiker och lokalgrossister. ABR har samarbetsavtal med alla stora reservdelsbutikskedjor i Sverige (Mekonomen, Meca, Autoexperten och AD), men levererar också till fristående lokalgrossister och originalhandeln.

Sedan Springlake tillträdde som ägare har ABR förstärkt sin position som ledande stödleverantör av bilreservdelar i Sverige och har samtidigt utvecklat en stor portfölj med egna kunder. Detta har skett genom sortimentsbreddning och stora satsningar på ABRs marknadsledande elektroniska reservdelskatalog. Under Springlakes ägandeperiod har ABR gått från en omsättning på ca 90 MSEK till över 300MSEK.

Under försommaren 2019 beslutade Springlake att gå ihop med en finsk branschkollega för att skapa en större och starkare fordonskoncern. ABR (och även Huzells – se nedan) är nu systerbolag med finska Startax OY och Awimex AB. Det nya moderbolaget, Relais OY, omsätter drygt 1,2 miljarder kronor och börsnoterades kort efter sammanslagningen. I samband med affären blev Springlake delägare i Relais och är idag representerade i styrelsen.

För mer information se: www.reservdelar.se och www.relais.fi

* Springlake är fortsatt engagerade i ABR genom stort delägande och aktivt styrelsearbete i det nya moderbolaget Relais OY.

Huzells

Huzells, efter mer än tio år med god erfarenhet av eftermarknaden för personbilar valde Springlake att satsa på grossistverksamhet även för reservdelar till tunga fordon såsom lastbilar, bussar, mm. I oktober 2015 förvärvade Springlake aktiemajoriteten i anrika Huzells i Karlstad AB, och ingick därigenom i ett partnerskap med ägarduon Lennart Nilsson och Mattias Björklund.

Huzells omsätter drygt 145 MSEK, och har sitt huvudkontor och lager i Karlstad.

Sedan 2019 ingår även Huzells i fordonskoncernen Relais OY tillsammans med AB Reservdelar, Startax OY och Awimex AB*.

För mer information se: www.huzells.se och www.relais.fi

* Springlake är fortsatt engagerade i Huzells genom ett stort delägande och aktivt styrelsearbete i det nya moderbolaget Relais OY

System Edström

System Edström grundades 1958 och erbjuder ett av marknadens mest kompletta och lättmonterade inredningssystemen för transport- och servicebilar. Bolaget är idag ledande på den svenska och nordiska marknaden, men har kunder över stora delar av Europa. Springlake förvärvade 100% av aktierna i bolaget i slutet av 2012, eftersom dåvarande ägare ville avyttra hela bolaget av personliga skäl.

Kombinationen av prisvärda kvalitetsprodukter och en företagskultur präglad av kundfokus har varit ett framgångskoncept för System Edström. Springlakes ambition har varit att bygga vidare på detta, och sedan 2012 har bolaget fått nya lokaler, ny ledning och växt med ca 50%.

System Edström omsatte 2019 drygt 170MSEK och har cirka 55 anställda. För att möjliggöra fortsatt expansion i Europa etablerades även ett nytt dotterbolag i Frankrike under 2015.

System Edströms huvudkontor ligger i Kista, norr om Stockholm, och lager/logistikcenter ligger i Kilafors.

För mer information se www.edstrom.se