Resursteamet

Resursteamet startades av Annika Meinhardt 1997 då hon öppnade en första enhet för daglig verksamhet enligt LSS i Lunda industriområde. Annika drev och utvecklade företaget i mer än 20 år, hela tiden med en tydlig vision: Att med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjligheter för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser.

Under 2017 bestämde sig Annika med familj att sälja företaget till en aktör med större möjlighet att långsiktigt vidareutveckla verksamheten. Trots att det aldrig fanns en uttalad tillväxtagenda hade Resursteamet vid det laget blivit en av Sveriges största privatägda aktörer inom daglig verksamhet. I tillägg omfattade verksamheten även en skola och ett dagis (i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus), ett assistansbolag och ett bemanningsföretag för personer med nedsatt arbetsförmåga. Resursteamet var då en självklar del i vardagen för fler än 800 klienter, spridda över cirka 30 enheter i Stockholm och hade drygt 300 medarbetare.