Ledning

PARTNER & ORDFÖRANDE

Jesper Otterbeck

Jesper är från Stockholm men har bott stora delar av sitt liv utomlands i bl.a. Singapore och USA. Jesper är utbildad civilingenjör vid M.I.T. i Cambridge, USA. Jesper har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey och som entreprenör och grundare av Autoscout24.

Läs mer >

VD

Johan Meinhardt

Johan är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH, och har också studerat vid Queensland University of Technology i Brisbane Australien. Johan har en bakgrund som managementkonsult på Accenture.

Läs mer >

PARTNER

Peter Meinhardt

Peter är civilingenjör från Linköping Universitet, och har en bakgrund som produktionsteknisk chef på Volvo CE. Störst del av sin karriär har Peter dock spenderat på Accenture där han slutade som VD i Sverige 2011. Efter 2011 har Peter arbetat i familjeföretaget Resursteamet, och i olika befattningar som ”management for hire”.

Läs mer >

PARTNER

Annika Meinhardt

Annika är utbildad arbetsterapeut och har lång erfarenhet från vård och omsorg i både privat och offentlig regi. År 1997 startade Annika företaget Resursteamet i Stockholm AB, som hon drev till och med 2017. Resursteamet var då en av Sveriges största aktörer inom daglig verksamhet enligt LSS.

Läs mer >