Ledning

Partner

Jonas Liljenberg

Jonas Liljenberg är VD i Springlake Invest AB. Jonas är född 1959 i Göteborg men har bott större delen av sitt liv i Stockholm. Jonas har en Civilingenjörsexamen (Väg- och vattenbyggnad) från KTH i Stockholm. Jonas har också läst ekonomi på University of Texas i USA och på IMD i Schweiz.

Jonas Liljenberg är VD i Springlake Invest AB. Jonas är född 1959 i Göteborg men har bott större delen av sitt liv i Stockholm. Jonas har en Civilingenjörsexamen (Väg- och vattenbyggnad) från KTH i Stockholm. Jonas har också läst ekonomi på University of Texas i USA och på IMD i Schweiz.

Mellan 1984 och 1988 arbetade Jonas på IBM i Sverige som säljare och produktchef. Mellan 1989 och 1992 arbetade Jonas som managementkonsult på Consultus. Där arbetade han nära ägare och företagsledningar i mindre och mellanstora företag kring olika typer av omstruktureringar och resultatförbättringsprogram. 1991-92 var Jonas VD för Consultus. 1993 började Jonas på Accenture (då med namnet Andersen Consulting). Fram till 1999 var Jonas ansvarig för managementkonsultdelen i Norden som växte från noll till över 100 konsulter och som med mycket god lönsamhet omsatte över 300 MSEK. Jonas blev internationell Partner i Accenture 1997.

Vintern 1999 blev Jonas ombedd att flytta till USA och agera rådgivare till Accenture’s CEO och styrelse i samband med ”skilsmässan” mellan Accenture (konsultdelen av bolaget) och Arthur Andersen (revisionsdelen av bolaget). När den väl var klar arbetade Jonas vidare i USA med en ny strategi och legal/finansiell struktur för Accenture. Detta ledde så småningom fram till en börsintroduktion sommaren 2001. Under denna period arbetade Jonas också med att förvärva fyra bolag åt Accenture. Mellan 2001 och 2004 var Jonas styrelseordförande för Accenture i Sverige samt styrelseledamot i Meridea (ett mjukvaruföretag som ägs gemensamt av Accenture, Sampo och Nokia).

Partner

Jesper Otterbeck

Jesper Otterbeck är styrelseordförande i Springlake Invest AB. Jesper är född i Stockholm men har bott stora delar av sitt liv utomlands, bl.a. i Singapore och USA. Jesper är född 1966 och har en Bachelor of Science examen (mechanical engineering) samt en Master of Science examen från M.I.T. i Cambridge, USA.

Jesper Otterbeck är styrelseordförande i Springlake Invest AB. Jesper är född i Stockholm men har bott stora delar av sitt liv utomlands, bl.a. i Singapore och USA. Jesper är född 1966.

Jesper har en Bachelor of Science examen (mechanical engineering) samt en Master of Science examen från M.I.T. i Cambridge, USA. Under 1987 och 1988 arbetade Jesper en tid med Tetra Pak i USA.

Från 1989 till 1997 arbetade Jesper som konsult på McKinsey & Company i Stockholm och New York (1992-1995). På McKinsey fokuserade Jesper på tre branscher: bilindustrin, tillverkningsindustrin, och handel. Han har arbetat med frågor som rör samtliga funktioner i affärskedjan från produktutveckling till distribution-marknadsföring-försäljning, med tyngdpunkt på de sistnämna områdena.

1997 grundade Jesper Car24 AB, som sedermera blev AutoScout24. Jesper var Managing Director (”Geschäftsführer”) på AutoScout24 Gmbh (moderbolaget), samt ordförande i marknadsbolagen i Spanien, Sverige, Frankrike, Holland och Belgien. AutoScout24 är nu Europas ledande marknadsplats för begagnade bilar och relaterade tjänster. Bolaget omsätter cirka en miljard kronor med mycket goda vinstmarginaler. Jesper är ej längre delägare i AutoScout24.

Förutom arbetet med Springlake så har Jesper varit styrelseledamot i Phonera (publ.), Däckia samt Prevesta/Myresjöhus.

Investment Manager

Johan Meinhardt

Johan Meinhardt anställdes 2020 som Investment Manager. Johan är född 1989 i Eskilstuna men är uppvuxen i Stockholm. Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH 2013.

Johan Meinhardt anställdes 2020 som Investment Manager. Johan är född 1989 i Eskilstuna men är uppvuxen i Stockholm.
Johan är har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH 2013. Under 2010 gjorde Johan en utbytestermin vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien.
Mot slutet av studietiden började Johan arbeta för Ericsson i Kista och i Göteborg, men gjorde även projekt utomlands i Afrika och Ryssland. Under tiden på Ericsson arbetade Johan både med interna verksamhetsutvecklingsprojekt och som kundprojektledare.
Efter Ericsson började Johan arbeta som managementkonsult på Accenture, med fokus inom detaljhandel, tillverkning och konsumenttjänster. Johan ledde under sin tid på Accenture ett flertal storskaliga IT och verksamhets- ’transformationsprojekt’.
I tillägg till ovan har Johan också erfarenhet från egenföretagande via familjeföretaget Resursteamet i Stockholm AB. Bolaget startades 1997 av Johans föräldrar och såldes våren 2017. Under åren var Johan engagerad i såväl den operativa verksamheten, som i taktiska/strategiska frågeställningar. När Resursteamet såldes hade verksamheten mer än 200 anställda och ca. 600 klienter i Stor-Stockholmsområdet.