AB Reservdelar

AB Reservdelar (ABR) grundades 1943 och säljer bilreservdelar av originalkvalitet. ABR har inga egna butiker utan fungerar som ”riksgrossist” åt andra reservdelsåterförsäljare, butiker och lokalgrossister. ABR har samarbetsavtal med alla stora reservdelsbutikskedjor i Sverige (Mekonomen, Meca, Autoexperten och AD), men levererar också till fristående lokalgrossister och originalhandeln.

Sedan Springlake tillträdde som ägare har ABR förstärkt sin position som ledande stödleverantör av bilreservdelar i Sverige och har samtidigt utvecklat en stor portfölj med egna kunder. Detta har skett genom sortimentsbreddning och stora satsningar på ABRs marknadsledande elektroniska reservdelskatalog. Under Springlakes ägandeperiod har ABR gått från en omsättning på ca 90 MSEK till över 300MSEK.

Under försommaren 2019 beslutade Springlake att gå ihop med en finsk branschkollega för att skapa en större och starkare fordonskoncern. ABR (och även Huzells – se nedan) är nu systerbolag med finska Startax OY och Awimex AB. Det nya moderbolaget, Relais OY, omsätter drygt 1,2 miljarder kronor och börsnoterades kort efter sammanslagningen. I samband med affären blev Springlake delägare i Relais och är idag representerade i styrelsen.

För mer information se: www.reservdelar.se och www.relais.fi

* Springlake är fortsatt engagerade i ABR genom stort delägande och aktivt styrelsearbete i det nya moderbolaget Relais OY.