Om Springlake & Partners

Springlake & Partners är ett investmentbolag som arbetar med förvärv och långsiktig utveckling av företag, primärt inom industri handel och vissa tjänstesektorer.

Springlake arbetar med privat kapital som huvudsakligen kommer från grundarna och från ett nätverk av individer med ekonomiska resurser. Privat kapital som finansieringskälla ger flexibilitet, och är en viktig förutsättning för att kunna arbeta för en långsiktig utveckling av de bolagen vi investerar i. Med ”egna pengar” finns inget krav att återbetala kapitalet inom ett fixt antal år genom att sälja bolaget igen. Vi har även väl upparbetade kontakter med ett antal banker som är med och finansierar våra förvärv.

Springlake riktar huvudsakligen in sig på två typer av företag:

  • Familjeföretag som står inför generationsskiften, eller där ägarna vill få in en aktiv partner för att föra bolaget in i nästa utvecklingsfas
  • Dotterbolag till större koncerner som inte längre passar in i den framtida strategin.

Vi investerar alltid med avsikt att arbeta långsiktigt med bolagen och vidareutveckla affären. På denna punkt skiljer sig vår strategi väsentligt från många riskkapitalbolag som förvärvar bolag med avsikt att sälja dem igen inom tre till fem år.

För att kunna arbeta med en långsiktig utvecklingsplan förvärvar vi primärt majoritetsposter i bolag, men vi arbetar även i partnerskap med 50/50 ägande.

Springlakes princip är att verka som aktiva ägare utifrån styrelseposition, och inte gå in i bolagens operativa ledning. Vi arbetar också med ett nätverk av personer med specifika kompetenser som kan medverka i styrelsearbete eller som rådgivare.

Att sälja sitt livsverk är ett ansvarsfyllt projekt. Förutom att få rätt betalt vill man att bolaget hamnar i rätta händer.

Kontakt

Funderar du på att sälja ditt företag?
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Telefon
+46-703-20 67 58