Utveckla ditt företag med en kompetent partner

Springlake & Partners är ett investmentbolag inriktat på långsiktig utveckling av företag med 30-400 MSEK i omsättning inom industri, handel, och vissa tjänstesektorer.

 

Utveckling

Vårt arbetssätt bygger på långsiktigt och aktivt ägande där vi utifrån styrelseposition arbetar tillsammans med våra bolagsledningar för att utveckla verksamheterna på bästa sätt.

 

Långsiktighet

Våra investeringar har ingen bortre gräns – vi investerar endast med avsikten att arbeta långsiktigt med bolagen och vidareutveckla affären.

 
 

Kunskap

Vi har tillsammans många års erfarenhet av att starta och förvalta företag. Sedan starten 2004 har vi byggt fyra mycket framgångsrika företagsgrupper och genomfört fler än 20 förvärv.

Om Springlake & Partners

Springlake & Partners är ett investmentbolag som arbetar med förvärv och långsiktig utveckling av företag – primärt inom industri handel och vissa tjänstesektorer (läs mer om våra investeringar längre ned).

Springlake arbetar med privat kapital som huvudsakligen kommer från grundarna och från ett nätverk av individer med ekonomiska resurser. Privat kapital som finansieringskälla ger flexibilitet, och är en viktig förutsättning för att kunna arbeta för en långsiktig utveckling av de bolagen vi investerar i. Med ”egna pengar” finns inget krav att återbetala kapitalet inom ett fixt antal år genom att sälja bolaget igen. Vi har även väl upparbetade kontakter med ett antal banker som är med och finansierar våra förvärv.

Investeringar

Fruktbudet

Springlake tillträdde som hälftenägare i Fruktbudet under fjärde kvartalet, 2006. Bolaget levererar fruktkorgar och relaterade produkter till företag i Storstockholm/Mälardalen, Göteborg, Skåne och Öresundsregionen (inklusive Köpenhamn). Läs mer ...

ABR

Springlake tillträdde som ägare av ABR under första kvartalet 2006. Springlakes ambition är att ABR ytterligare skall förstärka sin position

System Edström

Kombinationen av prisvärda kvalitetsprodukter och en företagskultur präglad av kundfokus har från dag ett varit ett framgångskoncept för System Edström. Springlakes ambition är att bygga vidare på detta koncept.

Huzells

Springlake kommer att jobba i partnerskap med tidigare ägare och ser fram emot spännande utvecklingsmöjligheter för bolaget. Huzells omsätter drygt 145 MSEK och har sitt lager och huvudkontor i Karlstad.

Våra investeringar beskriver bäst hur vi arbetar. Läs mer om hur vi har byggt upp AB Reservdelar, Huzells, Fruktbudet och System Edström.

Ledning

PARTNER

Jonas Liljenberg

Jonas är född 1959 i Göteborg men har bott större delen av sitt liv i Stockholm. Jonas har en Civilingenjörsexamen (Väg- och vattenbyggnad) från KTH i Stockholm. Jonas har också läst ekonomi på University of Texas i USA och på IMD i Schweiz.

Läs mer >

PARTNER

Jesper Otterbeck

Jesper Otterbeck är styrelseordförande i Springlake & Partners AB. Jesper är född i Stockholm men har bott stora delar av sitt liv utomlands, bl.a. i Singapore och USA. Jesper är född 1966 och har en Bachelor of Science examen (mechanical engineering) samt en Master of Science examen från M.I.T. i Cambridge, USA.

Läs mer >

VD

Johan Meinhardt

Johan Meinhardt anställdes 2020 och är idag VD i Springlake & Partners AB. Johan är född 1989 i Eskilstuna men är uppvuxen i Stockholm. Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH 2013.

Läs mer >

PARTNER

Peter Meinhardt

Peter började som nyutbildad civilingenjör arbeta på Volvo Construction Equipment 1987 i Eskilstuna. 1992 lämnade Peter en befattning som produktionsteknisk chef på Volvo CE för en ny roll som managementkonsult på Accenture (då Andersen Consulting).

Läs mer >

PARTNER

Annika Meinhardt

Annika Meinhardt startade företaget Resursteamet i Stockholm AB år 1997. Bolaget erbjöd initialt daglig verksamhet för vuxna människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Under åren utvecklades Resursteamet genom att både stärka erbjudandet och bredda verksamheten. 

Läs mer >

Kontakt

Funderar du på att sälja ditt företag?
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Telefon
+46-703-20 67 58