System Edström

System Edström grundades 1958 och erbjuder ett av marknadens mest kompletta och lättmonterade inredningssystemen för transport- och servicebilar. Bolaget är idag ledande på den svenska och nordiska marknaden, men har kunder över stora delar av Europa. Springlake förvärvade 100% av aktierna i bolaget i slutet av 2012, eftersom dåvarande ägare ville avyttra hela bolaget av personliga skäl.

Kombinationen av prisvärda kvalitetsprodukter och en företagskultur präglad av kundfokus har varit ett framgångskoncept för System Edström. Springlakes ambition har varit att bygga vidare på detta, och sedan 2012 har bolaget fått nya lokaler, ny ledning och växt med ca 50%.

System Edström omsatte 2019 drygt 170MSEK och har cirka 55 anställda. För att möjliggöra fortsatt expansion i Europa etablerades även ett nytt dotterbolag i Frankrike under 2015.

System Edströms huvudkontor ligger i Kista, norr om Stockholm, och lager/logistikcenter ligger i Kilafors.

För mer information se www.edstrom.se