Annika Meinhardt

PARTNER

Annika Meinhardt startade företaget Resursteamet i Stockholm AB år 1997. Bolaget erbjöd initialt daglig verksamhet för vuxna människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Under åren utvecklades Resursteamet genom att både stärka erbjudandet och bredda verksamheten. 

När Resursteamet såldes 2017 omfattade verksamheten utöver den dagliga verksamheten även boendestöd. Därtill bedrev Resursteamet skol- och förskoleverksamhet med fokus på rehabilitering i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus. Under åren startades två dotterbolag till Resursteamet. RT assistans som hade inriktning mot personlig assistans och RIA (Resurser i Arbete) vars syfte var att stötta människor med funktionsnedsättning ut i det reguljära arbetslivet. Tillsammans hade företagen 300 medarbetare och cirka 800 klienter.

Sedan 2017 har Annika fokuserat på ledarskapscoaching och mentorskap inom olika branscher.