Peter Meinhardt

PARTNER

Peter började som nyutbildad civilingenjör arbeta på Volvo Construction Equipment 1987 i Eskilstuna. 1992 lämnade Peter en befattning som produktionsteknisk chef på Volvo CE för en ny roll som managementkonsult på Accenture (då Andersen Consulting).  Karriären på Accenture varade i ca 20 år med ett kortare avbrott som Divisionschef på Munters HumiCool Europe AB 1996-1998. Uppdragen under Accenturetiden handlade initialt om olika lönsamhetsförbättrande projekt inom produktion, logistik, inköp men övergick successivt till stora och komplexa verksamhets- och IT-relaterade projekt på ett antal större företag i olika branscher. Karriären på Accenture innebar också befattningar med ett antal interna ansvarsområden såsom affärsområdeschef för detaljhandel och tillverkande industri och senare som VD för Accentures svenska verksamhet.  

Från 2012 blev Peter på heltid engagerad i familjeföretaget Resursteamet i rollen som ekonomichef med ansvar för att utveckla och effektivisera interna arbetssätt i ett företag med hög organisk tillväxt. Parallellt med detta engagerade sig Peter i Svenskt Näringsliv och representerade Resursteamet i styrelsen för Vårdföretagarna. 

Sedan 2017 har Peter haft flera roller som senior rådgivare och ”management for hire”, bl.a. innehade han 2018-2019 rollen som Supply Chain Director på Lantmännen Cerealia.