Utveckla ditt företag med en kompetent partner

Springlake & Partners är ett investmentbolag inriktat på långsiktig utveckling av företag med 30-400 MSEK i omsättning inom industri, handel, och vissa tjänstesektorer.

 

Utveckling

Vår filosofi bygger på långsiktigt och aktivt ägande där vi utifrån styrelseposition arbetar med våra bolagsledningar för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

 

Långsiktighet

Våra investeringar har ingen bortre gräns – vi investerar endast med avsikten att arbeta långsiktigt med bolagen och vidareutveckla affären.

 
 

Kunskap

Vi har tillsammans många års erfarenhet av att starta och förvalta företag. Sedan starten 2004 har vi byggt fyra mycket framgångsrika företag och genomfört mer än 15 förvärv.

Om Springlake & Partners

Springlake & Partners är ett investmentbolag som arbetar med förvärv och långsiktig utveckling av företag – primärt inom industri handel och vissa tjänstesektorer (läs mer om våra investeringar längre ned).

Springlake arbetar med privat kapital som huvudsakligen kommer från grundarna och från ett nätverk av individer med ekonomiska resurser. Privat kapital som finansieringskälla ger flexibilitet, och är en viktig förutsättning för att kunna arbeta för en långsiktig utveckling av de bolagen vi investerar i. Med ”egna pengar” finns inget krav att återbetala kapitalet inom ett fixt antal år genom att sälja bolaget igen. Vi har även väl upparbetade kontakter med ett antal banker som är med och finansierar våra förvärv.

Investeringar

Våra investeringar beskriver bäst hur vi arbetar. Läs mer om hur vi har byggt upp AB Reservdelar, Huzells, Fruktbudet och System Edström.

Ledning

Springlake & Partners drivs av ett team på fyra personer som har både lång och bred erfarenhet av att leda och utveckla små och stora bolag både i Sverige och internationellt. Tillsammans med vårt affärsnätverk skapar vi de bästa förutsättningarna för att våra investeringar ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Läs mer

Kontakt

Funderar du på att sälja ditt företag?
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Telefon
+46-703-20 67 58