Investeringar

Våra investeringar beskriver bäst hur vi arbetar. Läs mer nedan om hur vi har byggt upp AB Reservdelar, Huzells, Fruktbudet och System Edström.

Aktiva innehav

Maskin Väst

AFU Sequitur

System Edström

Huzells

AB Reservdelar

Tidigare investeringar

Resursteamet

Fruktbudet