Johan Meinhardt

VD

Johan Meinhardt är VD i Springlake & Partners AB. Johan är född 1989 i Eskilstuna men är uppvuxen i Stockholm. Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH. Under 2010 gjorde Johan en utbytestermin vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien.

Mot slutet av studietiden började Johan arbeta för Ericsson i Kista och i Göteborg, men gjorde även projekt utomlands i Afrika och Ryssland. Under tiden på Ericsson arbetade Johan både med interna verksamhetsutvecklingsprojekt och som kundprojektledare.

Efter Ericsson började Johan arbeta som managementkonsult på Accenture, med fokus inom detaljhandel, tillverkning och konsumenttjänster. Johan ledde under sin tid på Accenture ett flertal storskaliga IT och verksamhets- ’transformationsprojekt’.

Utöver ovan har Johan också erfarenhet från egenföretagande via familjeföretaget Resursteamet i Stockholm AB. Bolaget startades 1997 av Johans föräldrar och såldes våren 2017. Under åren var Johan engagerad i såväl den operativa verksamheten, som i taktiska/strategiska frågeställningar. När Resursteamet såldes hade verksamheten mer än 300 anställda och ca. 800 klienter i Stor-Stockholmsområdet.