Sequitur

Springlake förvärvade i December 2020 Sequitur AB som är en daglig verksamhet inom LSS. Sequitur är ett familjeföretag som grundandes under 2011 av Marie Engström som på senare år drev företaget tillsammans med sin dotter Alexandra Lindgren. Verksamheten har haft ett huvudfokus att öka självständigheten för personer med en eller flera neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Vid tidpunkten för tillträdet hade Sequitur cirka 50 deltagare och 10 medarbetare.

Sequitur kommer att drivas vidare under namnet Arena för Utveckling, och är Springlakes första steg mot att bygga en ny modern aktör inom vård och omsorg.

För mer information se: www.arenaforutveckling.se