Maskin Väst

Maskin Väst AB med huvudkontor i Karlstad och en återförsäljaranläggning i Kumla har varit verksamt sedan år 2000. Med en omsättning på över 400 miljoner och över 40 medarbetare är Maskin Väst en av de ledande maskinleverantörerna i Mellansverige inom lantbruk, skog- och entreprenadmaskiner.

Springlake förvärvade i mars 2021 en majoritetspost i Maskin Väst AB. Daniel Bryske, Thomas Olsson och Peter Svensson kvarstår som delägare. De kommer också arbeta vidare i sina tidigare roller i bolaget och i partnerskap med Springlake arbeta för att fortsätta utveckla Maskin Väst. Ambition är att växa både organiskt och genom förvärv, med syfte att stärka Maskin Västs kunderbjudande och konkurrenskraft i den förändringsresa som maskinåterförsäljarbranschen befinner sig i.

Maskin Väst kommer i allt väsentligt att drivas vidare på samma sätt som tidigare med samma varumärken, samma bolagsnamn och med huvudkontor i Karlstad.

För mer information se: www.maskinvast.se