Ett avgörande beslut. Att sälja sitt livsverk är ett ansvarsfyllt projekt. Förutom att få rätt betalt vill man att bolaget hamnar i rätta händer.

Om oss

Springlake Invest AB är ett investmentbolag som arbetar med förvärv och långsiktig utveckling av företag med 40-200 MSEK i omsättning – primärt inom industri, handel, och vissa tjänstesektorer.

Springlake grundades 2004 av Jonas Liljenberg och Jesper Otterbeck.

Springlake riktar huvudsakligen in sig på två typer av företag:

  • Familjeföretag som står inför generationskiften eller där ägarna vill få in en aktiv partner för att föra bolaget in i nästa utvecklingsfas
  • Dotterbolag till större koncerner som inte längre passar in i den framtida strategin.

Springlake investerar endast med avsikten att arbeta långsiktigt med bolagen och vidareutveckla affären. På denna punkt skiljer sig Springlake’s strategi väsentligt från de riskkapitalbolag som förvärvar bolag med avsikt att sälja dem igen om 3-5 år.

För att kunna arbeta med en långsiktig utvecklingsplan förvärvar vi primärt majoritetsposter i bolag, men vi arbetar även i partnerskap med 50/50 ägande.

Springlakes princip är att verka som ”aktiva ägare” utifrån styrelseposition, och inte gå in i bolagens operativa ledning. Vi arbetar också med ett nätverk av personer med specifika kompetenser som kan medverka i styrelsearbete eller som rådgivare.

Finansiering

Springlake arbetar med privata pengar, dvs pengar som kommer från ägarna och från ett nätverk av individer med ekonomiska resurser.

Privat kapital som finansieringskälla är en viktig förutsättning för att kunna arbeta för en långsiktig utveckling av bolagen vi investerar i. Med ”egna pengar” har vi inget krav på oss att återbetala kapitalet inom ett antal år genom att sälja bolaget igen.

Springlake har även väl upparbetade kontakter med ett antal banker som är med och finansierar våra förvärv.